Bærekraft

Mange av verdens fiskebestander er sterkt truet på grunn av overfiske og forurensning. Havområdene langs kysten av Nord-Norge og i Barentshavet der vårt råstoff fanges, er rene og næringsrike, og her finner vi noen av verdens største og best forvaltede bestander av hvitfisk og pelagiske arter. Vi er derfor svært bevisst på ansvaret vi har til å bidra for å bevare disse områdene, slik at også fremtidige generasjoner kan høste av disse ressursene.

Helse, miljø og sikkerhet i den daglige driften er et prioritert fokus- og arbeidsområde, både på foredlingsanleggene på land og på selskapets fiskeflåte. Det er høy bevissthet om å effektivisere bruken av energi, emballasje og kjemiske midler.

En del av Polar Seafood

Polar Seafood Norway AS er et salgsselskap og er en del av Polar Seafood Group. Polar Seafood er en av de ledende produsenter av sjømat fra havområdene rundt Grønland og arktiske farvann med hovedvekt på frosne reker. Polar Seafood eier en av de mest moderne trålflåter bygget for fangst av reker og fisk. Alle produkter blir produsert og frosset om bord. På land har Polar Seafood flere anlegg for bearbeiding av reker og fisk.

Langsiktig leverandør

Polar Seafood Norway AS har som hovedformål å selge våre egenproduserte produkter i dagligvare, storhusholdning og industrimarkedet i Norge. Vi er en langsiktig leverandør, med målsetning om å være den ledende leverandøren av frosne reker og skalldyr i Norge. Polar Seafood Norway har i tillegg en utstrakt import av sjømat fra Fjerne Østen, USA og Canada som vi selger i Skandinavia.

Polar Seafood Norway AS

Contact us

Polar Seafood Norway AS
Kanalen Brygge
Værftsgata 1 C
1511 MOSS
Norge
Telefon: +47 69 60 98 00
E-post: sales@polar-seafood.no