Med på merkene

MSC certification

Marine Stewardship Council er et uavhengig, ikke statlig sertifiseringsprogram for fiskeri.

 

MSC's krav til sertifiserte fiskerier kan samles i tre overordnede prinsipper:

 * Prinsipp 1: Bæredyktig fiskeribestand

* Prinsipp 2: Minimere påvirkningen av miljøet

* Prinsipp 3: Effektiv forvaltning

 

Les mer om merket på www.msc.org

Aqua Stewardship Council

Aqua Stewardship Council er som MSC ett ikke statlig sertifiseringsprogram for fiskeri. Hvor MSC knytter seg til fiskeri benyttes ASC merket, der hvor det kan dokumenteres at fisken er ansvarlig oppdrettet.

Aquaculture Stewardship Council merket har forskjellige kriterier, alt etter hvilken fisk som oppdrettes. En del av kravene stiler mot å beskytte natur og miljø rundt der hvor fiskene oppdrettes. ASC merket er nytt og kun få oppdrettere har nådd å oppnå sertifisering da det er en lang prosess.

Polar Seafood benytter leverandører, som er ASC sertifisert når dette er mulig. Og heldigvis kommer det hele tiden nye produkter med denne sertifiseringen.

Les mer om merket på www.asc-aqua.org

Nøkkelhullet

Nøkkelhullsmerket er det nordiske ernæringsmerket. Nøkkelhullmerket guider til fødevarer som oppfyller en rekke krav omkring innhold av fett, salt og sukker, samt fiber. 

Nøkkelhullsmerkingne er en frivillig merking, som det Norske Fødevaresystem, og de tilsvarende institusjoner i Sverige og Danmark fastlegger kriteriene for.

Les mer om merket på www.nokkelhullsmerket.no

 

 

 

En del av Polar Seafood

Polar Seafood Norway AS er et salgsselskap og er en del av Polar Seafood Group. Polar Seafood er en av de ledende produsenter av sjømat fra havområdene rundt Grønland og arktiske farvann med hovedvekt på frosne reker. Polar Seafood eier en av de mest moderne trålflåter bygget for fangst av reker og fisk. Alle produkter blir produsert og frosset om bord. På land har Polar Seafood flere anlegg for bearbeiding av reker og fisk.

Langsiktig leverandør

Polar Seafood Norway AS har som hovedformål å selge våre egenproduserte produkter i dagligvare, storhusholdning og industrimarkedet i Norge. Vi er en langsiktig leverandør, med målsetning om å være den ledende leverandøren av frosne reker og skalldyr i Norge. Polar Seafood Norway har i tillegg en utstrakt import av sjømat fra Fjerne Østen, USA og Canada som vi selger i Skandinavia.

Polar Seafood Norway AS

Contact us

Polar Seafood Norway AS
Kanalen Brygge
Værftsgata 1 C
1511 MOSS
Norge
Telefon: +47 69 60 98 00
E-post: sales@polar-seafood.no