Polar Seafood og verdensmålene

Å arbeide for FN’s verdensmål bør være en plikt for alle.  Alle land, alle virksomheter, alle mennesker.

FN’s verdensmål for bæredyktig utvikling heter Transforming our world og er blitt kaldt den mest ambisiøse plan for klodens fremtid noensinne. I en virksomhet, hvor integritet, ansvarlighet og troverdighet er nøkkelord, har Polar Seafood arbeidet med for eksempel MSC- sertifisert fisk og skaldyr og bæredyktighet i mange år. For Polar Seafood er det derfor naturlig, at FN’s verdensmål tas inn i arbeidet som en referanseramme, når beslutninger tas. Ikke kun i de beslutninger som blir tatt i ledelsen og diverse styrer overalt i konsernet, Polar Seafoods ambisjon er at verdensmålene skal være et bakteppe i den daglige tenkning i alle ledd fra fiskeriet, produksjonen, i salgsarbeidet, i distribusjonen osv.

At alle FN´s 17 verdensmål realiseres, anser Polar Seafood som viktig for hele jordens fremtidige befolkning, og for å kunne arbeide målrettet med verdensmålene har vi i Polar Seafood identifisert 3 områder, hvor vi mener vi kan yte det størst mulige bidrag til realisering av målene og dermed gjøre en forskjell.

 


Polar Seafood anser utdannelse av høy kvalitet som helt essensielt og nødvendig i arbeidet med bæredyktig utvikling. Og som Grønlands største privateide virksomhet, er det naturlig for oss å ta ansvar for å utdanne og utvikle det grønlandske samfunn. Likeledes er det løpende  viktig for oss, å sikre at alle våre medarbeidere rundt om i konsernet har de nødvendige kompetanser, ved å stille utdannelsesmuligheter til rådighet. I arbeidet med å sikre kvalitetsutdannelse, har Polar Seafood bl.a. utviklet et aspirantprogram i samarbeid med andre utdannelsesinstitusjoner i Grønland og Norden.

 


Ansvarlighet og ordentlighet har alltid vært nøkkelbegreper i den måte Polar Seafood har drevet virksomhet på, og det er naturlig for oss å øke fokuset på ansvarlig produksjon og forbruk, i takt med at presset stiger på verdens naturressurser – ressurser som skal være til gavn for kommende generasjoner.


Livet i havet inngår som verdensmål 14 i FN´s utviklingsdagsorden for bæredyktig utvikling frem mot 2030, og den raskt stigende verdensomspennende etterspørsel etter bæredyktig fangst, avspeiler heldigvis interessen for området. En etterspørsel som blir hilst velkommen i Polar Seafood, og som Polar Seafood bla. igjennom arbeidet med MSC har arbeidet for i mange år.

Forankret i den grønlandske tradisjon er det gått i arv fra generasjon til generasjon å passe på havets ressurser. Velvitende om at overutnyttelse av naturressursene uunngåelig ville føre til sult. 

Med Polar Seafoods røtter i Grønland, er denne gamle strategi, den naturlige bæredyktighet, den grunnstein som vi med stolthet overfører til det moderne, industrialiserende fiskeri i dag.

En del av Polar Seafood

Polar Seafood Norway AS er et salgsselskap og er en del av Polar Seafood Group. Polar Seafood er en av de ledende produsenter av sjømat fra havområdene rundt Grønland og arktiske farvann med hovedvekt på frosne reker. Polar Seafood eier en av de mest moderne trålflåter bygget for fangst av reker og fisk. Alle produkter blir produsert og frosset om bord. På land har Polar Seafood flere anlegg for bearbeiding av reker og fisk.

Langsiktig leverandør

Polar Seafood Norway AS har som hovedformål å selge våre egenproduserte produkter i dagligvare, storhusholdning og industrimarkedet i Norge. Vi er en langsiktig leverandør, med målsetning om å være den ledende leverandøren av frosne reker og skalldyr i Norge. Polar Seafood Norway har i tillegg en utstrakt import av sjømat fra Fjerne Østen, USA og Canada som vi selger i Skandinavia.

Polar Seafood Norway AS

Contact us

Polar Seafood Norway AS
Kanalen Brygge
Værftsgata 1 C
1511 MOSS
Norge
Telefon: +47 69 60 98 00
E-post: sales@polar-seafood.no