Selskaper

Polar Pioneer AS

Polar Pioneer A/S eier og driver fartøyet ‘Polar Pioneer’ som er et fabrikkskip med ombordproduksjon av krabbe, henholdsvis snøkrabbe ( Chionoecetes opilio ). Selskapet har forretningsadresse i Tromsø.

Polar Seafood Norway AS er medeier i rederiet.

 

Kvitungen AS

Kvitungen AS eier og driver fartøyet ‘Kvitungen’ som er et fabrikkskip med ombordproduksjon av krabbe, henholdsvis snøkrabbe ( Chionoecetes opilio ). Selskapet har forretningsadresse i Tromsø.

Polar Seafood Norway AS er medeier i rederiet.

 

Arctic Pioner AS

Arctic Pioner eier og driver fartøyet ‘Arctic Pioneer’  som er et fabrikkskip med ombordproduksjon av krabbe, henholdsvis snøkrabbe (Chionoecetes opilio). Selskapet har forretningsadresse i Tromsø.

Polar Seafood Norway AS er medeier i rederiet.

 

 

Krabbefartøyet Polar Pioneer

Krabbefartøyet Arctic Pioneer

En del av Polar Seafood

Polar Seafood Norway AS er et salgsselskap og er en del av Polar Seafood Group. Polar Seafood er en av de ledende produsenter av sjømat fra havområdene rundt Grønland og arktiske farvann med hovedvekt på frosne reker. Polar Seafood eier en av de mest moderne trålflåter bygget for fangst av reker og fisk. Alle produkter blir produsert og frosset om bord. På land har Polar Seafood flere anlegg for bearbeiding av reker og fisk.

Langsiktig leverandør

Polar Seafood Norway AS har som hovedformål å selge våre egenproduserte produkter i dagligvare, storhusholdning og industrimarkedet i Norge. Vi er en langsiktig leverandør, med målsetning om å være den ledende leverandøren av frosne reker og skalldyr i Norge. Polar Seafood Norway har i tillegg en utstrakt import av sjømat fra Fjerne Østen, USA og Canada som vi selger i Skandinavia.

Polar Seafood Norway AS

Contact us

Polar Seafood Norway AS
Kanalen Brygge
Værftsgata 1 C
1511 MOSS
Norge
Telefon: +47 69 60 98 00
E-post: sales@polar-seafood.no